رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

عمق بازار Maker در صرافی ها

-2.80%
$934.89
۰ تومان
محاسبه با دلار آمریکا: ۰ تومان
معاملات روزانه $43,702,636
حجم بازار $843,205,189
سکه در گردش 901,311 MKR
عرضه کل 977,631 MKR

نمودار عمق بازار Maker

تاثیر عمق بازار Maker

عمق خرید
$744,358.02
تاثیر قیمت
$5.08
درصد تاثیر
% 0.000526
میانگین قیمت
$9,652.33
عمق فروش
$772,289.00
تاثیر قیمت
$4.00
درصد تاثیر
% 0.000414
میانگین قیمت
$9,661.44
; slug = 'bitcoin', buys = depth.bids, sells = depth.asks; var tempBuy1 = [], tempBuy2 = [], buyT1Sum = 0, buyDepth = 0, buyAvgPrice, buyPriceEffect, buyEffectPercent, buyPrice, sellPrice; for (var i in buys){ var t1 = parseFloat(buys[i][1]), t2 = i==0 ? t1 : t1+tempBuy1[i-1][1] , t3 = parseFloat(buys[i][0]) ; if (i==0) buyPrice = t3; tempBuy1[i] = [t3, t2]; tempBuy2[i] = [t3, t1]; buyT1Sum += t1; buyDepth += (t1*t3); } buyAvgPrice = buyDepth/buyT1Sum; buyPriceEffect = Math.abs(buyAvgPrice - buys[0][0]); // error['buyPriceEffect']=buyPriceEffect; // error['buyAvgPrice']=buyAvgPrice; buyEffectPercent = buyPriceEffect / buyAvgPrice; tempBuy1.reverse(); tempBuy2.reverse(); if (slug != 'bitcoin') { buyDepth *= btcPrice; buyAvgPrice *= btcPrice; buyPriceEffect *= btcPrice; } $('.buyDepth').text('$'+normalizeDecimal(buyDepth)); $('.buyAvgPrice').text('$'+normalizeDecimal(buyAvgPrice)); $('.buyPriceEffect').text('$'+normalizeDecimal(buyPriceEffect)); $('.buyEffectPercent').text('% '+normalizeDecimal(buyEffectPercent)); var tempSell1 = [], tempSell2 = [], sellT1Sum=0, sellDepth = 0, sellAvgPrice, sellPriceEffect, sellEffectPercent; for (var i in sells){ var t1 = parseFloat(sells[i][1]), t2 = i==0 ? t1 : t1 + tempSell1[i-1][1] , t3 = parseFloat(sells[i][0]) ; if (i==0) sellPrice = t3; tempSell1[i] = [t3, t2]; tempSell2[i] = [t3, t1]; sellT1Sum += t1; sellDepth += (t1*t3); } sellAvgPrice = sellDepth/sellT1Sum; sellPriceEffect = Math.abs(sellAvgPrice - sells[0][0]); sellEffectPercent = sellPriceEffect / sellAvgPrice; if (slug != 'bitcoin') { sellDepth *= btcPrice; sellAvgPrice *= btcPrice; sellPriceEffect *= btcPrice; } $('.sellDepth').text('$'+normalizeDecimal(sellDepth)); $('.sellAvgPrice').text('$'+normalizeDecimal(sellAvgPrice)); $('.sellPriceEffect').text('$'+normalizeDecimal(sellPriceEffect)); $('.sellEffectPercent').text('% '+normalizeDecimal(sellEffectPercent)); // doFiatsChange(); var vols = tempBuy2.concat(tempSell2), avgPrice = (sellPrice + buyPrice)/2, spreadVal = Math.abs(sellPrice - buyPrice), spreadPercent = spreadVal/avgPrice; error['tempBuy2']=vols; error['tempSell2']=vols; error['vols']=vols; Highcharts.chart('depthChart', { title:{ text:'', }, chart:{ }, credits:{ href: '', text: '', }, legend: { enabled: false }, yAxis:[{ title: { text: null, }, type: 'logarithmic', },{ opposite: true, title: { text: null, } }], series: [{ name:'buy', data: tempBuy1, step: 'right', type:'area', yAxis: 0, color:'#10d39a', },{ name:'sell', data: tempSell1, step: 'left', type:'area', yAxis: 0, color:'#f24343', }, { name:'volumes', data: vols, type: 'column', yAxis: 1, }], tooltip:{ shared:true, } }); });

نمودار عمق بازار چیست؟

نمودار عمق یکی از نمودارهایی است که می توانید عرضه و تقاضا را در آن بررسی کنید. این نمودار یک تجسم فکری از عرضه و تقاضای یک سهام یا یک ارز را به ما ارائه می دهد. نمودار عمق اساسا عرضه و تقاضا را در قیمت های مختلف نشان می دهد. این نمودار در یک مارکت دارای دو خط یا قسمت است، یکی برای BID (سفارشات خرید) و دیگری برای ASK (سفارشات SELL). در اکثر صرافی ها رنگ خط Bid سبز و خط Ask قرمز است.

پارامتر عمق خرید نشان‌دهنده کلیه سفارش‌های مربوط به خرید و عمق فروش نشان‌دهنده کلیه سفارش‌های فروش در بازه قیمتی مشخص شده است. میانگین قیمت در بخش‌های خرید و فروش، میانگین وزنی آن‌ها را با توجه به میزان سفارشات ثبت شده در قیمت‌های مختلف نشان می‌دهد. تاثیر قیمت پارامتری است که تفاوت میان آخرین قیمت معامله شده و میانگین قیمت هر یک از بخش‌های خرید یا فروش را نشان می‌دهد. درصد تاثیر نیز از تقسیم تاثیر قیمت به میانگین قیمت حاصل می‌شود.

نمودار عمق بازار چیست؟